Omröstningsfrekvenstest

För att testa musens undersökningshastighet, klicka på det blå området och börja flytta musen runt på skärmen.

Klicka för att starta

Genomsnitt:0 HZ, Maximal:0 HZ

Omröstningsfrekvenstest

Vad är omröstningsfrekvenstestet?

Ett pollingfrekvenstest är en metod för att mäta och utvärdera pollingfrekvensen för en datormus. Avfrågningsfrekvensen hänvisar till den frekvens med vilken musen rapporterar sin position till datorn.

Under ett pollingfrekvenstest spåras och registreras musens rörelser för att avgöra hur ofta musen skickar uppdateringar till datorn. Avfrågningsfrekvensen mäts vanligtvis i Hertz (Hz), vilket anger hur många gånger musen rapporterar sin position per sekund.

Omröstningsfrekvenstester används ofta av spelare, grafiska designers och individer som söker exakta och lyhörda musrörelser. En högre pollingfrekvens resulterar i allmänhet i mjukare och mer exakta markörrörelser, vilket minskar inmatningsfördröjningen och förbättrar den övergripande användarupplevelsen.

Hur man använder?

1. Klicka på Start.

2. Flytta musen på skärmen.

3. Programmet kommer att visa medel- och maxvärden och testposter.

4. Klicka på återställningsknappen för att utföra testet igen.

Vilken musundersökningsfrekvens är bättre?

Den idealiska musen polling rate kan variera beroende på individuella preferenser och specifika användningsfall. I allmänhet anses en högre röstningsfrekvens vara bättre

Vanliga valfrekvensalternativ för spelmöss sträcker sig från 125Hz till 1000Hz. Standardinställningsfrekvensen för många möss är ofta inställd på 500Hz. Vissa spelmöss erbjuder dock anpassningsbara omröstningsfrekvenser, vilket gör att användarna kan välja sin föredragna frekvens.

Mer test