Test szybkości głosowania

Aby przetestować szybkość odpytywania myszy, kliknij niebieski obszar i zacznij poruszać myszą po ekranie.

Kliknij, aby rozpocząć

Przeciętny:0 HZ, Maksymalny:0 HZ

Test szybkości głosowania

Co to jest test współczynnika odpytywania?

Test szybkości odpytywania to metoda pomiaru i oceny szybkości odpytywania myszy komputerowej. Częstotliwość odpytywania odnosi się do częstotliwości, z jaką mysz zgłasza komputerowi swoją pozycję.

Podczas testu szybkości odpytywania ruchy myszy są śledzone i rejestrowane w celu określenia, jak często mysz wysyła aktualizacje do komputera. Szybkość odpytywania jest zwykle mierzona w hercach (Hz), wskazujących, ile razy mysz zgłasza swoją pozycję na sekundę.

Testy współczynnika odpytywania są powszechnie stosowane przez graczy, grafików i osoby poszukujące precyzyjnych i responsywnych ruchów myszy. Wyższa częstotliwość odpytywania generalnie skutkuje płynniejszymi i dokładniejszymi ruchami kursora, zmniejszając opóźnienie wejścia i poprawiając ogólne wrażenia użytkownika.

Jak używać?

1. Kliknij Start.

2. Poruszaj myszką po ekranie.

3. Program pokaże wartości średnie i maksymalne oraz wyniki testów.

4. Kliknij przycisk resetowania, aby ponownie wykonać test.

Jaka częstotliwość odpytywania myszy jest lepsza?

Idealny wskaźnik odpytywania myszy może się różnić w zależności od indywidualnych preferencji i konkretnych przypadków użycia. Ogólnie rzecz biorąc, wyższy wskaźnik odpytywania jest uważany za lepszy

Typowe opcje częstotliwości odpytywania dla myszy do gier mieszczą się w zakresie od 125 Hz do 1000 Hz. Domyślna częstotliwość odpytywania dla wielu myszy jest często ustawiona na 500 Hz. Jednak niektóre myszy do gier oferują konfigurowalne częstotliwości odpytywania, co pozwala użytkownikom wybrać preferowaną częstotliwość.

Więcej testu