Test klawiatury

ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 PrtScn Scroll
Lock
Pause
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Backspace Insert Home PgUp Num
Lock
/ * -
Tab Q W E R T Y U I O P {
[
}
]
|
\
Delete End PgDn 7
Home
8
9
PgUp
+
Caps
Lock
A S D F G H J K L :
;
"
'
Enter 4
5 6
Shift Z X C V B N M <
,
>
.
?
/
Shift 1
End
2
3
PgDn
Enter
Ctrl Win Alt   Alt Win Menu Ctrl 0
Ins
.
Del

Test klawiatury

Co to jest tester klawiatury?

Tester klawiatury zazwyczaj polega na naciśnięciu każdego klawisza na klawiaturze i sprawdzeniu, czy rejestruje on prawidłowe wejście na ekranie komputera. Pomaga wykryć zablokowane klawisze, zjawy (gdy naciśnięto wiele klawiszy, ale tylko niektóre są rozpoznawane) lub klawisze, które nie odpowiadają. Test może również mierzyć szybkość i dokładność naciśnięć klawiszy, umożliwiając użytkownikom ocenę wydajności pisania.

Jak używać?

1. Po naciśnięciu klawisza na klawiaturze odpowiedni klawisz na klawiaturze wirtualnej zmieni kolor.

2. Naciśnij wszystkie klawisze, aby upewnić się, że każdy klawisz działa prawidłowo.

3. Jeśli cała wirtualna klawiatura zmieni kolor, to gratuluję, zdała egzamin i z Twoją klawiaturą nie dzieje się nic złego.

4. Kliknij przycisk resetowania, możesz także wykonać test po raz drugi.

Jeśli klawiatura nie odpowiada, możesz wykonać kilka kroków, aby rozwiązać problem:

1. Sprawdź połączenia: Upewnij się, że są prawidłowo podłączone.

2. Uruchom ponownie: Uruchom ponownie komputer.

3. Wyczyść: Usuń zanieczyszczenia i brud z klawiatury.

4.Wymień baterie: w przypadku klawiatur bezprzewodowych.

5. Zaktualizuj sterowniki: Upewnij się, że są aktualne.

6. Przetestuj na innym urządzeniu: sprawdź, czy jest to problem sprzętowy.

Więcej testu