Test podwójnego kliknięcia

Kliknięcia
0
Podwójne kliknięcia
0
Zmień czas podwójnego kliknięcia
s

Test podwójnego kliknięcia

Co to jest test podwójnego kliknięcia?

Test podwójnego kliknięcia to narzędzie służące do oceny dokładności funkcji podwójnego kliknięcia myszy komputerowej. Gdy użytkownik naciśnie jednocześnie lewy przycisk myszy, może sprawdzić, czy mysz poprawnie rejestruje pojedyncze kliknięcie, a nie podwójne kliknięcie.

Co można nim przetestować?

1. Czułość myszy

2. Czy mysz jest uszkodzona

Jak tego użyć?

1. Wystarczy kliknąć lewym lub prawym przyciskiem myszy szary kwadrat, a program zliczy czas pomiędzy kliknięciami. Jeśli czas jest krótszy niż 80 milisekund, może wystąpić problem z podwójnym kliknięciem myszą. Jeśli nastąpi podwójne kliknięcie, licznik podwójnego kliknięcia wzrośnie.

2. Kliknij przycisk Resetuj, aby ponownie uruchomić test.

3. Możesz przetestować lewy i prawy przycisk oddzielnie.

4. Możesz także zmodyfikować czas wykrywania podwójnego kliknięcia w zależności od potrzeb.

Jaki jest problem podwójnego kliknięcia, gdy klikniesz tylko raz?

Gdy klikniesz myszką tylko raz, ale pojawi się podwójne kliknięcie.

1. Być może Twoja mysz jest uszkodzona.

2. Zakłócenia sygnału bezprzewodowego: Jeśli używasz myszy bezprzewodowej, może wystąpić taka sytuacja.

3. Ustawienie szybkości podwójnego kliknięcia jest zbyt niskie: gdy ustawienie szybkości podwójnego kliknięcia myszą jest bardzo niskie, tylko jedno kliknięcie może zostać uznane za podwójne kliknięcie. Możesz spróbować wymienić mysz, naprawić mysz lub spróbować wymienić sterownik myszy.

Więcej testu