Kiểm tra nhấp đúp chuột

Số nhấp chuột
0
Nhấp đúp chuột
0
Thay đổi thời gian nhấp đúp
s

Kiểm tra nhấp đúp chuột

Kiểm tra nhấp đúp là gì?

Double Click Test là công cụ dùng để đánh giá độ chính xác của chức năng double click của chuột máy tính. Khi người dùng nhấn nút chuột trái cùng lúc, anh ta có thể xác định xem con chuột có đăng ký chính xác một lần nhấp thay vì nhấp đúp hay không.

Những gì có thể được kiểm tra với nó?

1. Độ nhạy của chuột

2. Chuột có bị hỏng không

Làm thế nào để sử dụng nó?

1. Bạn chỉ cần nhấp chuột trái hoặc phải vào vùng hình vuông màu xám và chương trình sẽ đếm thời gian giữa các lần nhấp chuột. Nếu thời gian dưới 80 mili giây, bạn có thể gặp sự cố khi nhấp đúp chuột. Nếu có click đúp thì bộ đếm click đúp sẽ tăng lên.

2. Nhấp vào nút Đặt lại để bắt đầu lại quá trình kiểm tra.

3. Bạn có thể kiểm tra riêng nút trái và nút phải.

4. Bạn cũng có thể sửa đổi thời gian phát hiện nhấp đúp theo nhu cầu của mình.

Vấn đề nhấp đúp khi bạn chỉ nhấp một lần là gì?

Khi bạn click chuột chỉ một lần nhưng lại xuất hiện click đúp.

1. Có thể chuột của bạn bị hỏng.

2. Nhiễu tín hiệu không dây: Nếu bạn đang sử dụng chuột không dây thì có thể xảy ra tình trạng này.

3. Cài đặt tốc độ nhấp đúp quá thấp: khi cài đặt tốc độ nhấp đúp chuột rất thấp, chỉ một lần nhấp có thể được coi là nhấp đúp. Bạn có thể thử thay chuột hoặc sửa chuột hoặc thử thay driver chuột.

kiểm tra thêm