Kiểm tra tốc độ nhấp chuột phải

Số nhấp chuột
0
RCPS
0
Thời gian
10

Bấm vào đây để bắt đầu

Kiểm tra tốc độ nhấp chuột phải

Kiểm tra CPS Nhấp chuột phải là gì?

Kiểm tra CPS Nhấp chuột phải là một biến thể của kiểm tra CPS nhằm đo lường cụ thể số lần nhấp chuột phải mà bạn có thể thực hiện trong một khung thời gian nhất định. Nó tập trung vào việc đánh giá tốc độ và sự khéo léo của bạn khi thực hiện các thao tác nhấp chuột phải, thường là sử dụng chuột hoặc bàn di chuột.

Kiểm tra CPS Nhấp chuột phải có định dạng tương tự như kiểm tra CPS thông thường nhưng chỉ tính số lần nhấp chuột phải thay vì số lần nhấp chuột trái. Bạn thường được cung cấp thời gian chỉ định, chẳng hạn như 10 giây hoặc 1 phút, để thực hiện nhiều hành động nhấp chuột phải nhất có thể.

Thử nghiệm đo lường số lần nhấp chuột phải trung bình mỗi giây (RCPS) của bạn dựa trên số lần nhấp chuột phải mà bạn đạt được trong khoảng thời gian được chỉ định. RCPS càng cao, bạn có thể thực hiện nhấp chuột phải càng nhanh.

Làm thế nào để sử dụng?

1. Trước khi kiểm tra, bạn cần chọn thời gian kiểm tra và lựa chọn này sẽ bị tắt sau khi bắt đầu kiểm tra.

2. Sử dụng nút chuột phải để nhấp vào màn hình càng nhanh càng tốt.

3. Sau khi đếm ngược, bạn sẽ nhận được điểm của mình.

4. Thử nhiều lần: Đạt điểm cao nhất

Làm thế nào để tính toán RCPS?

RCPS = Số lần nhấp chuột phải / Thời gian tính bằng giây

kiểm tra thêm